Noticies

18/11/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 17 de novembre de 2020, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID19, corresponent a la convocatòria...
16/07/2020
La Diputació de Tarragona, en la línia de concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2019, ha atorgat a l’Ajuntament del Molar una subvenció de 1.168,20 euros per al sanejament de les humitats de les parets, l’adquisició...
21/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a la convocatòria de 2019...
19/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos derivats de les plagues urbanes (artòpodes i rossegadors) i gestió dels gossos i gats...
18/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars de valor cultural, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció...
18/02/2020
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 17 de desembre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caracter singular corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 1.347,40 euros i s'han...
27/01/2020
La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 23 de maig de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 per a la línia de subvenció destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció. L'import atorgat en aquesta línia de subvenció...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a programes d'activitats culturals dels ajuntaments fins a 5.000 habitants, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 1.460,91 euros...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 22 d'octubre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, corresponent a la convocatòria de...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, corresponent a la convocatòria de 2019 i...

Pàgines