Noticies

27/01/2020
La Diputació de Tarragona, per decret de Presidència de data 23 de maig de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 per a la línia de subvenció destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció. L'import atorgat en aquesta línia de subvenció...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 14 de juny de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció per a programes d'activitats culturals dels ajuntaments fins a 5.000 habitants, corresponent a la convocatòria de 2019. L'import de la subvenció és de 1.460,91 euros...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de data 22 d'octubre de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada als ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular, corresponent a la convocatòria de...
09/12/2019
La Diputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, corresponent a la convocatòria de 2019 i...
30/10/2019
La D iputació de Tarragona, per Decret de Presidència de data 19 de juliol de 2019, ha concedit a l'Ajuntament del Molar una subvenció nominativa de la secció de Cultura per un import de 30.000 euros que s'han destinat al Projecte de museïtzació i centre d'interpretació de l'entorn de la sanitat a...
21/08/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del programa específic d'obres pel sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir...
13/08/2019
Consulteu el programa de la Festa Major 2019, del 14 al 18 d'agost.
13/08/2019
La Diputació de Tarragona, per Acord de la Junta de Govern de data 25 de maig de 2018, ha concedit a l'Ajuntament del Molar la subvenció del Pla d'Acció Municipal 2018. L'import atorgat dins la línia del Programa d'inversions fou de 10.457,00 euros que s'han destinat al projecte de Condicionament...
26/06/2019
La Diputació de Tarragona, en la línia de concessió de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018, ha atorgat a l’Ajuntament del Molar una subvenció de 1.800,80 euros per a l’adquisició d’una...
20/04/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament del Molar de 3.039,01 euros, per a l'obra d' "arranjament i manteniment de serveis d'aigua potable del municipi", corresponents a la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2017.

Pàgines